Ponúkame práce a služby v oblasti:

kataster nehnuteľností

 

inžinierska geodézia

 

poradenská činnosť

 • geometrické plány na
 • - zameranie rozostavaných stavieb
  - rozdelenie nehnuteľností
  - zameranie stavieb ku kolaudácii
  - určenie vlastníckych práv
  - zriadenie vecného bremena
  - iné

 • vytyčovanie hraníc pozemkov

 • vytyčovanie stavieb

 •  

 • geodetické podklady pre projektantov
 • (polohové a výškové zameranie)

 • porealizačné zameranie skutočného stavu

 • zameranie inžinierskych sietí

 •  

 • poradenská činnosť v oblasti geodézie a kartografie

 • právne poradenstvo a iné... • CENNÍK               KONTAKTUJTE NÁS